კოლაბორაცია

ქვე-პროგრამა „კოლაბორაცია“ მოიცავს პროექტებს, რომლებიც განვითარდა პროპაგანდასა და დამოუკიდებელი ხელოვანის/კურატორის და პარტნიორი ორგანიზაციების ერთობლივი ძალისხმევით.

ამასთან, პროპაგანდას საგამოფენო პორტფოლიო მოიცავს პროექტებს, რომლებიც განხორციელდა „მხარდაჭერის პროგრამის“ (ღია კონკურსი / პირდაპირი მხარდაჭერა)  ფარგლებში.

info@propaganda.network

ქვემოთ იხილეთ, პროგრამის – “გამოფენები“, ქვე-პროგრამის – “კოლაბორაცია” – ფარგლებში განხორციელებული პროექტები: