ღია კონკურსი

„ღია კონკურსის“ ფარგლებში, შესაბამისი განაცხადის და დედლაინის დაცვით, ხელოვნების პროფესიონალებს აქვთ საშუალება წარმოადგინონ საპროექტო განაცხადი პროპაგანდასგან ფინანსური და/ან სხვა სახის მხარდაჭერის მიღების მიზნით, კონკრეტული დედლაინის გათვალისწინებით.

„ღია კონკურსის პროგრამა“ დროებით შეჩერებულია. ამოქმედებისთანავე, აღნიშნულ გვერდზე განთავსდება მორიგი ღია კონკურსის განაცხადი და შესაბამისი სააპლიკაციო ფორმა.

ქვემოთ იხილეთ ინფორმაცია, „ღია კონკურსის“ ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელებული პროექტების შესახებ: