ხმოვანი ხელოვნების ლაბორატორია

საქართველოში მუსიკალური ინდუსტრიებისა და სასცენო რუტინის განვითარების პარალელურად, Propaganda.network ხედავს საჭიროებას შენარჩუნდეს თანაზიარი ხელშეწყობისა და ურთიერთდახმარების პრაქტიკა.

 

ხმოვანი ხელოვნების ლაბორატორიის პროგრამა აერთიანებს სახელოსნოს, სადაც მუსიკოსებს აქვთ იმპროვიზაციის, რესურსების გაცვლისა და კვლევების მუდმივი საშუალება. ლაბორატორიის ამოცანებია:

 

  • ხმების, ხმაურებისა და დამუშავებული აუდიო ნიმუშების მონაცემთა ბაზის შექმნა;
  • საუნდ-ინსტალაციებისა და საუნდ-არტის განვითარება;
  • არასტანდარტული ბგერითხელსაწყოების შემუშავება და ახალი ხმების გენერირიება;
  • საერთაშორისო რეზიდენტების მასპინძობა და მსგავს ინსტიტუციებთან თანამშრომლობა;
  • მუსიკალური ფესტივალის – „ალოქრონიკის“ ფარგლებში, ვირტუალურ და საჯარო სივრცეში თავისუფალი და ექსპერიმენტული ფორმატის პერფომანსების, საგანმანათლებლო აქტივობების, გამოცდილების გაზიარებაზე მიმართული და საიმპროვიზაციო სესიების განვითარება.

 

ქვემოთ იხილეთ ინფორმაცია, „ხმოვანი ხელოვნების ლაბორატორიის“ ფარგლებში განხორციელებული პროექტების შესახებ: