სტუმარი ორგანიზაციები

პროპაგანდა, ხელოვნების დამოუკიდებელ პროფესიონალებთან ერთად, Stamba D Block-ის სივრცეში მასპინძლობს თანაზიარი ღირებულებებისა და მიზნების მქონე სახელოვნებო ორგანიზაციებს.

info@propaganda.network

ქვემოთ იხილეთ ინფორმაცია, პროგრამის – „სტუმარი ორგანიზაციების“ პროექტების შესახებ: