სახელოსნოები

“სახელოსნოები” აერთიანებს იმ ქვეპროგრამებს, რომლებიც ხორციელდება ორგანიზაციის/Stamba D Block-ის ფიზიკურ სივრცეებში და მოიცავს შემდეგს:

“კოლექტიური სახელოსნო”, სილკოგრაფიის და ნეონის სახელოსნოები და სტუმარი ორგანიზაციების ქვეპროგრამა.